U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op:

NL05RABO 0158188632
t.n.v.
Stichting Support
Doetinchem

RSIN/fiscaal nummer:
8229.96.571
Acties
Start

Contact
English
Bestuur
Malawi
Ghana
In enkele arme communities / dorpen is de drinkwatervoorziening middels waterput(ten) en polytanks aanzienlijk verbeterd. 
Hier hebben de dorpelingen toegang tot schoon drinkwater.
Dankzij de inzet van de SOR optimist Achterhoek hebben we dit waterproject kunnen realiseren
 
Hieronder een foto van het water waar de dorpelingen mee koken en soms meer dan 1-2 km voor moeten lopen.
Deze watertank is geplaatst bij het dorp Pumponi op 15 oktober 2010. Dit dorp ligt aan zee en is één van de armste dorpen in de omgeving van Egyam. Een waterput slaan is niet mogelijk omdat dit dorp aan zee ligt en er alleen zout water omhoog gepompt wordt.
Henriëtte (voormalig bestuurslid) was hierbij aanwezig.
Waterprojecten in de arme dorpen
Watertank bij Pumponi
Waterpomp en opslag Ankyernyin
Op 18 januari 2011 is het nieuwe waterpompsysteem en wateropslag geopend door Dolinda en Astrid gezamenlijk met de chief.
Er was een waterput, maar deze functioneerde niet goed. Zoals op de foto's te zien is kunnen de dorpelingen middels een kraan water tappen. Er is zelfs een hoge kraan, zodat men de emmer/bak op het hoofd kan laten staan en de zware emmers niet meer omhoog getild hoeven worden.
Waterput Kanfakrom
De waterput in Kanfakrom is overgedragen aan de bevolking. Op 20 januari 2011 heeft Astrid symblisch de eerste zak schoon drinkwater officieel overhandigd aan de vertegenwoordigers van de community.
Het water dat tot nu toe werd gebruikt is erg vies, stilstaand water waar de mensen ziek van werden. Er is nu schoon drinkwater, essentieel voor ieder mens!

De foto hieronder van het graven is erg onduidelijke, maar met veel licht boven de grond en een donkere man onderin de diepe donkere put is het lastig)
School van Egyam
Allereerst zal begonnen worden met de school in Egyam. Op de primairy en secondairy school zitten meer dan 1000 kinderen. Ook de kinderen uit het weeshuis gaan naar deze school.
In enkele klassen zitten meer dan 110 leerlingen. Op de foto hieronder is een gedeelte van de kinderen met pauze. Zij zitten echt opgepropt wat niet bevordelijk is voor de leerpresaties, zeker in die hitte.