U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op:

NL05RABO 0158188632
t.n.v.
Stichting Support
Doetinchem

RSIN/fiscaal nummer:
8229.96.571
Acties
Start

Het ontstaan van de stichting Support:
De stichting is ontstaan vanuit de Stichting Weeshuis Egyam Ghana.
Oktober 2010 is Support Foundation officieel gestart.
Er is veel bereikt in 5 jaar. Het gaat goed met de kinderen, het weeshuis is zo goed als klaar en voor de exploitatie, scholing en onderhoud wordt zorg gedragen door deze stichting. Inmiddels is alles overgedragen aan de katholieke kerk en zusters hebben de leiding van het weeshuis.
Contact
English
Bestuur
Malawi
Ghana
Bestuur Support Foundation
Voorzitter: Astrid Wenneker
Bestuurslid: Dolinda Kempers
Bestuurslid: Liesbeth Bouhuys
Secretaris: Helen Holthaus
Penningmeester: vacant
Hoofdlijnen beleidsplan
Support Foundation is een aantal jaren minder actief geweest. Reden hiervan was dat tijdens en vooral na de economische crisis we erg veel moeite hadden om mensen te enthousiasmeren om te doneren voor een project in Afrika.

Tijdens de bezoeken in Ghana viel ons op dat heel het land bezaaid ligt met plastic in welke vorm dan ook, van flessen, waterzakjes tot draagtassen. We zijn een op zoek geweest naar een nieuw project en dachten dit gevonden te hebben in de verwerking van plastic. Echter, dit was niet makkelijk. Ten eerste moet je een mogelijkheid vinden om financiŽn te krijgen, ten tweede moet je lokale participanten vinden en ten derde moeten we lokale mensen vinden die het project draaienden kunnen houden.

FinanciŽn

Je moet plots kunnen kopen op een goede locatie en een verwerkingsplant bouwen. Hiervoor zijn onze financiŽle middelen niet toereikend. We moeten dus iets gaan organiseren om middelen te genereren d.m.v. acties om geld in te zamelen. Echter zoals we dat in het verleden hebben gedaan is niet meer haalbaar, zoals hierboven beschreven. Subsidies zijn ook moeilijk verkrijgbaar, daar moet je dan veel tijd en energie in stoppen.
Het huidige bestuur is niet in staat deze tijd en energie erin te stoppen.
We zijn ook nog op zoek geweest naar mensen die ons bestuur zouden kunnen versteken, die dit wel zouden kunnen doen, maar dara zijn we helaas niet in geslaagd.

Lokale particpanten

In Ghana is de economische situatie slecht te noemen. Het is erg lastig om lokale participanten te vinden. Je moet daar ter plekke veel kunnen lobbyen en gesprekken kunnen voeren. Voor het huidige bestuur is dit onmogelijk, omdat we allemaal onze verplichtingen hebben in Nederland en dus niet een aantal weken in Ghana kunnen verblijven.

Lokale ondernemer

Er moet een lokale ondernemer zijn die dit project gaat besturen. In principe hadden we deze al gevonden, maar daarb=naast moeten er ook mensen zijn die de technische kant van deze plasticverwerking kunnen uitvoeren. Dit zou eventueel oplosbaar zijn met scholing op een andere plek in de wereld, maar daar zouden dan ook financiŽn aan vast hangen.

Conclusie

Het huidige bestuur is van mening dat dit project niet haalbaar is binnen onze mogelijkheden.

Besluit

Het besluit is genomen om de stichting te ontmantelen en de financiŽn over te dragen aan een andere stichting waarvan wij weten dat zij deze gelden goed zullen besteden.

Voorstellen:

Children's Fund Malawi:
Met deze stichting hebben we samengewerkt in Malawi. Zij kenden deze problemen waar wij tegenaan liepen en hun stichting is inmiddels overgdragen aan een andere stichting. Deze kennen wij niet en dragen daarom liever niet onze verkregen gelden over aan hen.

Drive Against Malaria:
We hebben in het verleden persoonlijk contact gehad met Julia Samuels en David Robertsen. Helaas kunnen we geen persoonlijk contact krijgen om het geld te overhandigen, erg jammer!

Stichting Meet Kate:
Ook haar kennen we persoonlijk, zij heeft een stichting in Ghana gehad, welke zo succsvol is geworden dat zij volledig self supporting zijn, we zijn bezig met connecties leggen.

Joanne foundation:
Ook hier zijn we bezig om te onderzoeken of hun manier van werken aansluit bij onze visie.
Verslagen bestuursvergaderingen

Op te vragen bij het bestuur via:
Jaarrekeningen

2018
klik hier

2017 klik hier