U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op:

NL05RABO 0158188632
t.n.v.
Stichting Support
Doetinchem

RSIN/fiscaal nummer:
8229.96.571
Acties
Start

Contact
English
Bestuur
Malawi
Ghana
Nieuws en acties
2019
Door omstandigheden zijn er geen acties te melden.
2018
Het bestuur is op zoek naar nieuwe projecten en hoe deze te realiseren en/of eventueel een samenwerking aangaan met een andere stichting.
2017
Twee nieuwe bestuursleden nemen zitting om ons te versterken. Welkom Helen en Liesbeth. We zoeken verder naar een geschikte penningmeester.
2016
Bezoek Ghana
27 maart 2015
Zwerfvuilactie Doetinchem
De Doetinchemse basisschool kinderen hebben voor de vijfde keer zwerfvuil ingezameld in Doetinchem.
166 kinderen deden mee en hebben, ondanks het extreem slechte weer meer dan 150 kilo ingezameld.
lees verder tabblad Acties.
22 november 2014
Opening ondernemersdorp Malawi
lees verder tabblad Malawi.

Juni 2014
Leerlingen Rietveld hebben drie acties georganiseerd:
Zwerfvuil inzamelen rondom hun school
Tosti's bakken in de pauzes
Flessen inzamelen op de basisscholen

Mei 2014
We staan op de zomerfair bij Villa Ruimzicht om Support Foundation te promoten en te inventariseren of ons nieuwe idee interessant is.
20-04-2013
Groots Benefietconcert Catharinakerk Doetinchem

09-04-2013
SBO SAM houdt een sponsorloop
lees verder tabblad Acties
27-03-2013
Zakenmanifestatie de Graafschap
13-01-2013
Sacha te Braak en Ruud Wissink rijden de Arctic Challenge voor Support Foundation
05-10-2013
Zwerfvuilactie Doetinchem
5de editie
07-04-2012
Malawi: eerste vrouwelijk president van Zuidelijk Afrika.
Verjaardagskalenders
Nog een cadeau-idee; verjaardagskalender met vrolijke kinderen.
€ 10,= voor het goede doel.
5de Zwerfvuilactie 23-27 maart 2015
Helaas hebben we geen acties meer georganiseerd. Reden hiervan is dat er weinig bereidwilligheid is bij de bevolking om te geven voor een doel in Afrika. Tweede reden is dat het bestuur in eerste instantie nog maar uit twee mensen bestond. Gelukkig hebben we, in 2017 nog twee mensen bereid gevonden om zitting te nemen.

We hebben deze tussenliggende periode gebruikt om te inventariseren hoe we verder gaan met de stichting. We hebben geprobeerd om op onderstaande vragen een antwoord te vinden:

* Wat is ons volgende project?
* Hoe gaan we een volgend project realiseren?
* Hoe gaan we dit financieren?
* Welke mensen gaan dit realiseren?
* Wat zijn eventuele alternatieven?

Zo hebben we, als bestuur veel overleggen gebruikt als brainstormsessies om te zorgen dat de donaties, die zijn gedaan door allerlei individuele en gezamenlijke geschenken op de juiste plek terecht komen.

Voorlasnog hebben we veel ideeën, maar geen daadwerkelijke oplossing gevonden. Zie beleidsplan tabblad bestuur.
27 maart 2015 hebben 166 leerlingen van de basisscholen in Doetinchem zwerfvuil ingezameld.. Deze actie is i.s.m. met de gemeente Doetinchem, afd. BUHA georganiseerd. Er is meer dan 150 kilo ingezameld, ondanks het extreem slechte weer.
Bezoek Ghana 2016
Astrid is in 2016 in Ghana op bezoek geweest om te inventariseren of we ons nieuwe idee van plastic verwerking konden realiseren.
Zij is met vele mensen in gesprek gegaan. De bereidwilligheid is er zeer zeker, maar de expertise en participanten is een lastig verhaal.

De werkelossheid in Ghana is zeer groot, zeker onder de ongeschoolde bevolking. Ons project zou voor vele van deze mensen een mogelijkheid zijn om geld te verdienen.

Pincvision (http://www.pincvision.com/nl/inzicht/nieuws/pincvision_sponsort_zwerfvuilactie_2015) heeft deze actie tevens gesponsored. Dank daarvoor.
Het geld komt ten goede aan een nieuw op te zetten kleinschallige project, plastic afval verwerrken tot gebruikersproducten. Zo hopen wij een kleine bijdrage te leveren aan het oplossen van het zwerfafvalprobleem in Ghana.
10-13 juni 2014 Leerlingen Rietveld houden acties
Leerlingen Rietveld hebben drie acties georganiseerd:

* Zwerfvuil inzamelen rondom hun school

* Tosti's bakken

* Flessen inzamelen
1 juni 2014 Zomerfair Villa Ruimzicht
20 april 2013 Benefietconcert

m.m.v.:

Symfonisch Blaas Orkest Gaanderen, o.l.v. Joop Boerstoel

the Voices uit Etten, o.l.v. Sandra Vriese

Shansons uit Doetinchem, o.l.v. Harry Thissen

AmaZing uit Drempt, o.l.v. Esther ter Steeg

Djembée Djappo, o.l.v. Badou
Gezamenlijke repetitie dinsdag 16 april in de Pol in Gaanderen
9 april 2013 Sponsorloop SBO SAM  Doetinchem
Op 9 april hebben de kinderen van SBO SAM (locatie Vondelstraat) een sponsorloop gedaan voor onze stichting.

Bedankt voor jullie inzet en moeite. Echt geweldig!
27 maart 2013 Zakenmanifestatie de Graafschap
13-20 januari 2013 Arctic Challenge
Sacha te Braak en Ruud Wissink (partner Astrid Wenneker) hebben 7000 km in één week naar de Noordkaap gereden voor Support Foundation.
Meer informatie via de website:
www.arctic-challenge.nl <http://www.arctic-challenge.nl/>.
Op 16 maart 2013 heeft SBS6 een uur besteed aan deze challenge. Ons team Support Foundation heeft een prijs gewonnen voor de meest energie zuinige over het totaal van de ritten.
Volg het dagjournaal op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=pQt1HnURfAs&feature=youtu.be
We hebben veel sponsors bereid gevonden stickers te kopen voor op de auto. Hieronder een lijst van sponsors. Hartelijk dank!

Ebus (auto)
Crown East
DTW
PD houtproducten
Reinier Consultancy
Gemakzorg
de Groene Groep
Westerveld & Vossers
vd Reijt & Reijenga
Vacaturebank-Arnhem
Stutterheim

Zwerfvuilactie 2012
Op vrijdag 5 oktober 2012 was het afsluitende feest van de 5de zwerfvuilactie. De kinderen van onderstaande basisscholen hebben ruim 400 kilo zwerfvuil ingezameld.
Christelijke Basisschool de Haven
Basisschool Overstegen
Basischool Hagen
Basischool de Mate, 't Prisma
Zij hebben in het werkcafé djembe gespeeld, een kinderdebat gevoerd met wethouder Steven Kroon, onder leiding van Frans Miggelbrink en streetdance o.l.v. Edsel.