Doelstelling:
Stichting Support stelt zich ten doel het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten die een lokaal draagvlak kennen.
Het gaat daarbij om projecten die een structurele bijdrage leveren aan de opbouw van de kansarme gebieden,
waarbij vooral kansarme kinderen en vrouwen als belangrijkste doelgroep worden gezien.

U kunt ons steunen door een bijdrage te storten op:

NL05RABO 0158188632
t.n.v.
Stichting Support
Doetinchem

RSIN/fiscaal nummer:
8229.96.571
Acties
Start

Het ontstaan van de stichting Support:
De stichting is ontstaan vanuit de Stichting Weeshuis Egyam Ghana.
Oktober 2010 is Support Foundation officieel gestart.
Er is veel bereikt in 5 jaar. Het gaat goed met de kinderen, het weeshuis is zo goed als klaar en voor de exploitatie, scholing en onderhoud wordt zorg gedragen door deze stichting. Inmiddels is alles overgedragen aan de katholieke kerk en zusters hebben de leiding van het weeshuis.
Bestuursleden
Astrid Wenneker, voorzitter
Dolinda Kempers, bestuurslid
Helen Holthaus, secretaris
Liesbeth Prikken, bestuurslid
Vacant, penningmeester

Beloningsbeleid
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden of andere vrijwilligers. Er kan alleen een onkostenvergoeding worden ingediend en deze zal door het bestuur worden goed of afgekeurd.

Beleidsplan
Support Foundation is al een paar jaar bezig om partners te zoeken voor onze nieuwe ideen. En van deze iden is om plastic te gaan verwerken. Een simpele opzet om het enorme plastic afval probleem van (heel) Afrika te verkleinen. lees verder tabblad Bestuur
Nieuws en acties
2017
Twee nieuwe leden nemen plaats in het bestuur,
lees verder tabblad Bestuur
2016
Voorzitter gaat naar Ghana om daar te onderzoeken of het idee van plasticverwerking haalbaar is.
27 maart 2015

Zwerfvuilactie Doetinchem
De Doetinchemse basisschool kinderen hebben voor de vijfde keer zwerfvuil ingezameld in Doetinchem.
166 kinderen deden mee en hebben, ondanks het extreem slechte weer meer dan 150 kilo ingezameld.
lees verder tabblad Acties.
22 november 2014
Opening ondernemersdorp Malawi
lees verder tabblad Malawi.

Juni 2014
Leerlingen Rietveld hebben drie acties georganiseerd:
Zwerfvuil inzamelen rondom hun school
Tosti's bakken in de pauzes
Flessen inzamelen op de basisscholen

Mei 2014
We staan op de zomerfair bij Villa Ruimzicht om Support Foundation te promoten en te inventariseren of ons nieuwe idee interessant is.
20-04-2013
Groots Benefietconcert Catharinakerk Doetinchem

09-04-2013
SBO SAM houdt een sponsorloop
lees verder tabblad Acties
27-03-2013
Zakenmanifestatie de Graafschap
13-01-2013
Sacha te Braak en Ruud Wissink rijden de Arctic Challenge voor Support Foundation
05-10-2013
Zwerfvuilactie Doetinchem
5de editie
07-04-2012
Malawi: eerste vrouwelijk president van Zuidelijk Afrika.
Verjaardagskalenders
Nog een cadeau-idee; verjaardagskalender met vrolijke kinderen.
10,= voor het goede doel.Twee voorbeelden van kinderen bij aankomst in 2007 in het weeshuis en de foto ernaast, 2 jaar later.
Rita december 2007
Rita december 2009
Joseph december 2007
Joseph december 2009
Omdat er nog zoveel armoede is in de omliggende dorpen van het weeshuis, is besloten om projectmatig ook deze mensen en vooral kinderen te gaan helpen.
Een gezamenlijk initiatief van met Children's Fund Malawi en andere stichtingen en overheidsinstanties.
Support Foundation werkt samen met Children's Fund Malawi en Stichting Bouwen.
Samen hebben we gebouwd aan Chiuta Entrepreneurial Training Village in Luchenza, Malawi, dit dorp ligt in de buurt van Blantyre.
Dit geweldige project, o.l.v. Margriet Sacranie, voorheen consul van Nederland in Malawi en vanaf 1967 woonachtig daar, is gerealiseerd door een goede samenwerking,
lees verder tabblad Malawi
School Egyam
Renovatie school Egyam opening september 2011
Gebouwen afbouwen en renoveren

De half afgebouwde ruimtes zijn na de wisseling van de regering niet meer afgebouwd.
In n klas zitten zelfs 112 leerlingen, bij een temperatuur van boven de 40 graden en een luchtvochtigheid van meer dan 90%.
Na de opening op 27 september 2011 kan de klas gedeeld worden.
Toiletten
Er waren maar 4 toiletten voor meer dan 1000 kinderen. De kinderen gaan vaak in de bosjes hun behoeften doen.
Waterproject in de arme dorpen
In enkele arme communities / dorpen is de drinkwatervoorziening middels waterput(ten) en polytanks aanzienlijk verbeterd. 
Hier hebben de dorpelingen uit Kanfakrom, Ankyernyin en Pumpouni, toegang tot schoon drinkwater.
Ondernemersdorp/Entrepreneurial Village Malawi
?rel=1&autoplay=1&version=3&autohide=0&theme=dark">
Contact
English
Bestuur
Malawi
Ghana